Disclaimer
Verslag Ledenvergadering 03-09-219
De voorzitter hete iedereen welkom.  
Mirjam Henzen van de GGD gaf een presentatie over gezond wonen.
Een gezond binnen klimaat is zeer belangrijk voor onze gezondheid, goede ventilatie zorgt voor       schonen binnen lucht.
Ze gaf advies en uitleg over het gebruik van de woningen die niet gerenoveerd zijn, gerenoveerde woningen en nieuwbouw.
De secretaris heeft in het jaarverslag verteld waar de Huurdersvereniging Kerkrade mee bezig is, o.a. Huurbeleid – Prestatie afspraken bij de corporatie en gemeente – Centraal Huurders Overleg HEEMwonen – Regionaal Overleg Huurdersverenigingen – Klimaatakkoord.
Er is ook een enquête gestart voor inzicht te krijgen, wat de huurder belangrijk vindt.
De penningmeester kon nog geen definitieve  uitslag geven omdat de boekhouding ter na controle, nog bij de accounts  zijn.
Bij het Leefbaarheidsfonds is de aanvraag voor ondersteuning bij diverse activiteiten in Kerkrade oost, nog  weinig, hier zou een ieder veel meer gebruik van moeten maken.
Er werden vragen gesteld over wat alles aangevraagd mag worden. Er mag zeker een kop koffie met gebak bij, o.a. Kerstviering – Paasviering en Burendag. Er moet wel een activiteiten plan en een financiële begroting bij de aanvraag zijn, deze dan bij HEEMwonen inleveren.
Na de pauze konden de Huurders vragen stellen.
De Franckstraat waren meldingen over de achter tuinen, waar heel veel rotzooi is.
Het renovatie project Nummer 2 straat moet nog de uitspraak van de rechter komen voor het afgesloten kan worden.
Bewoners van het Carboonplein hebben bij hitte klachten dat de balkondeur niet meer  open gaat. Een tip was met ijs koelen, wat perfect werkt.
De groenvoorzienig laat overal te wensen over.
De voorzitter sluit 21.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Secretaris M.Hagen

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen