Nieuwsbrief 2021

Nieuwsbrief oktober 2021.

Wij van de huurdersvereniging Kerkrade maken ons zorgen, vanwege het snel stijgen van de energieprijzen, zeker voor die huurders die nog een slecht geïsoleerde woning hebben

Daarom adviseren wij u indien er nog geen renovatie vanwege energiebeperking voor uw woning in de planning is, te kijken wat u zelf kunt doen om de kosten laag te houden.

Als er veel tocht binnenkomt eerst bij HEEMwonen een reparatieverzoek indienen, wilt u zelf een oplossing vinden, zijn er ook veel ideeën b.v.:

Tochtband, deurklemmen of een dik gordijn aanbrengen.

Folie achter de verwarming bevestigen.

Dikkere kleding dragen.  Alleen stoken waar u bent en deuren dichthouden.

1 2

De thermostaat een graadje lager en een uur voor u gaat slapen zo laag mogelijk zetten.

MEER NIEUWS.

HEEMwonen vervangt, indien ze in slechte staat zijn, op uw verzoek de badkamer, keuken en toilet vanaf de afschrijvingstermijn van minimaal 20 jaar, zonder de eigen bijdrage van € 300,-    

3 4 5                                           

Er is één uitzondering: wanneer de nieuw te plaatsen keuken , badkamer en toilet nagenoeg dezelfde zijn als de oude, terwijl deze nog in goed staat zijn en prima functioneren, worden deze niet vervangen.

Indien u toch een badkamer , keuken en/of toilet wilt laten vervangen eerder dan 20 jaar , betaald u wel een eigen bijdrage , afhankelijk van o.a. de afschrijvingsjaren.

Wilt u op eigen initiatief de keuken, badkamer en/of toilet vervangen, voordat de afschrijvingstermijn van 20 jaar is verstreken , eerst contact opnemen met HEEMwonen. Dit om duidelijke afspraken te maken bij het verlaten van de woning , met betrekking tot de nieuwe huurder.

  

JAARVERGADERING:

In verband met de Covid 19 pandemie zal de jaarlijkse ledenvergadering geen doorgang vinden.

25 November wordt in Kerkrade Oost de kerstverlichting gemonteerd bij de complexen, om weer een feestelijke Kerstsfeer te creeren.

 

VRIJWILLIGERS:

Wij zijn nog altijd op zoek naar huurders die met ons willen samenwerken om uw belang als huurders bij HEEMwonen , Gemeente en andere instellingen te vertegenwoordigen en daar te helpen waar nodig. Als vertegenwoordiger van uw complex, straat of buurt bent u voor ons ontzettend belangrijk, juist om te weten wat er zoal speelt en wat u mist of graag wilt hebben als medebewoners.

Graag reageren per mail, zodat wij u ook kunnen bereiken en een afspraak met u kunnen maken.

Mag uiteraard ook per telefoon.

77

Hoofdstraat 41 b

6461 CM Kerkrade

T: 045-8888042

M: 06-44818872

Email: info@hvkerkrade.nl

VRIJWILLIGERS:

Wij zijn nog altijd op zoek naar huurders die met ons willen samenwerken om uw belang als huurders bij HEEMwonen , Gemeente en andere instellingen te vertegenwoordigen en daar te helpen waar nodig. Als vertegenwoordiger van uw complex, straat of buurt bent u voor ons ontzettend belangrijk, juist om te weten wat er zoal speelt en wat u mist of graag wilt hebben als medebewoners.

Graag reageren per mail, zodat wij u ook kunnen bereiken en een afspraak met u kunnen maken.

Mag uiteraard ook per telefoon.

Hoofdstraat 41 b

6461 CM Kerkrade

T: 045-8888042

M: 06-44818872

Email: info@hvkerkrade.nl

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen