Wonen en Zorg

Van de voorzitter:

voorzitter1

WONEN EN ZORG

Ook binnen de Parkstadgemeenten speelt de vergrijzing een grote rol. Steeds meer levensloopbestendige woningen zullen daarvoor gecreëerd moeten worden. Mensen moeten steeds langer zelfstandig in hun huidige woning verblijven. Wonen en zorg zal in de toekomst steeds meer een vast thema zijn.

Het thema Wonen en zorg is ook zeker een zorg voor HEEMwonen en zal als verhuurder hiervoor blijvende aandacht moeten houden, samen met de collega verhuurders in de Gemeente Kerkrade en Landgraaf.

Wonen met Zorg is een thema dat ons in de toekomst allemaal raakt. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met beperkingen als gevolg van fysieke en/of soms ook psychische beperkingen. Als gevolg, ziekte op hogere leeftijd, maar soms ook als gevolg van ziekte op jongere leeftijd. Dan moet het gewoon goed geregeld zijn. Voor zover wonen al niet een primaire behoefte was, dan is dat zeker nu aan de orde. Niet alleen is het kunnen ontvangen van goede zorg van groot belang, ook de manier waarop wij zelfstandig en verantwoord kunnen wonen.

Maar voor wie is wonen met zorg?

Wonen met zorg kent verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld woningen voor senioren, mensen met een rugzak, mensen die terugkeren naar de maatschappij zoals b.v. gedetineerden, psychiatrische patiënten en statushouders. Het gaat dus om mensen die op enigerlei wijze, hetzij tijdelijk, of constante zorg en ondersteuning nodig hebben bij het wonen.

De gemeente, provincie, wooncorporaties, zorginstellingen en huurdersorganisaties streven naar voldoende geschikte woningen, zodat senioren en mensen met beperkingen zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Het aanbod van toegankelijke gelijkvloers, rollatortoegankelijk, rolstoeltoegankelijk en levensloopgeschikte huurwoningen zal sterk uitgebreid moeten worden.

Ook HEEMwonen zal moeten blijven investeren om woningen aan te passen en levensloopbestendig te maken, en zal hier zeker bij renovaties rekening mee moeten houden.

Het CHOH gaat ervan uit dat deze groep mensen alleen maar groter wordt en daarom zullen wij dit onderwerp regelmatig op de agenda plaatsen. Ook zal het CHOH erop toezien dat bij een toename van levensloopbestendige woningen rekening gehouden wordt met de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen.

Tevens zal het CHOH, aandacht blijven vragen om de huren aan te passen, wanneer de oudere uit hun te grote woning willen verhuizen naar een kleinere woning.

Voordeel voor HEEMwonen is, dat weer grotere woningen vrij komen om goed te kunnen verhuren.

Met vriendelijk groet,

logon1

Anjo Coervers, Voorzitter CHOH

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoekadres na afspraak op  dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 uur – 12.30 uur

Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.

Plannen