Registratiepunt Huurcommissie

Beste bewoners van Kerkrade West.

Jacques Vangeninden en Frans Tiggelman, bestuursleden van de Huurders Vereniging Kerkrade,  hebben samen met de andere partijen een aantal besprekingen

gevoerd om de leefbaarheid , veiligheid etc, in de wijken van Kerkrade West te verbeteren.

Hieronder ziet u een korte maar duidelijke samenvatting wat tot nu is besproken en hoe wij dit samen willen gaan doen.

Onder deze rubriek kunt van ons bij nieuwe ontwikkelingen meer nieuws verwachten.

Afgelopen dinsdag 7 september 2021 hadden wij een inspirerende bijeenkomst voor Kerkrade West.

Mooi om te zien was dat bijna iedere partner uit de wijk heeft kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst.

Degenen die niet aanwezig konden zijn praten we uiteraard nog bij.

Samen aan de slag met een gezamenlijke wijkvisie

Onze doelen voor de bijeenkomst in ‘t Westhoes waren meervoudig. Na de bestuurlijke aftrap op 4 november 2020 moest er een invulling komen van de afspraken die we daar hebben gemaakt. Die invulling ligt er nu in de vorm van een gezamenlijke wijkvisie en aantal thema’s/interventies in de wijk.

Tijdens de bijeenkomst heeft de werkgroep West aan de aanwezigen toegelicht hoe wij samen willen verbinden en op welke manier we de wijk in willen. Met elkaar hebben we bevestigd dat we dit samen willen doen. We zijn al goed op weg, maar we willen graag doorpakken.

12

Het wiel is in beweging: bestuurlijke bekrachtiging - Wij zijn West!

Van onze bestuurders hebben wij begrepen dat we goed op weg zijn en dat de inzet wordt gedragen. We mogen daarom ook door.

Met elkaar hebben we een handtekening gezet in het wiel van “Wij zijn West”. Daarmee maakten wij de afspraak dat we onderling vertrouwen hebben in deze aanpak en mekaar daar ook in willen steunen. Het wiel is in beweging!

En passant, maar zeker zo belangrijk, verklaarden de bestuurders ook dat deze werkgroep middelen nodig heeft om het wiel in beweging te houden. Een kar zonder paard staat immers stil! Als werkgroep zullen wij daar een antwoord op formuleren in de zin van een budgetaanvraag en basale werkafspraken. U ontvangt die van ons ter beoordeling en accordering.

3

 

Na West komt Oost

Een verder gelegen doel is ook aan de orde gekomen. Naast onze inzet op West, willen wij ook een aanzet opmaken voor Kerkrade Oost. De uitdagingen in die wijk zijn net zo groot als in West. Alleen staat daar op dit moment ook nog veel in de steigers (zoals, Superlocal, Rolduckerveld en aankoop particulier bezit). Met elkaar hebben we uitgesproken dat een aanzet in Oost, bij voorkeur aangevuld met overige partners, een goed begin is. We richten ons daarbij op het opmaken van een gezamenlijke wijkvisie.

Tot slot hebben we veel van elkaar geleerd. Ook die leermomenten zijn uitvoerig met elkaar gedeeld. Werken aan West geeft energie en plezier. We gaan door!

Namens de werkgroep.

4


Met vriendelijke groet,

Jacques Vangeninden en Frans Tiggelman

Huurders Vereniging Kerkrade.         

Hoofdstraat 41 b

6461 CM

Kerkrade

T: 045-8888042

M: 06-44818872

IN MEMORIAM

wl

Wij wisten dat Wim ernstig ziek was en dat hij na een jarenlange strijd tegen zijn ziekte geen vooruitzichten meer had op een betere toekomst. Toch heeft zijn overlijden op 17 mei jl. ons verrast. De dood raakt immers aan onze kwetsbaarheid, aan onze idealen en dromen en aan de zin van ons bestaan Wim was het gezicht van de Huurdersvereniging "Land van Rode" zoals hij na de samenvoeging met de "Huurdersraad Kerkrade" het gezicht werd van de nieuwe "Huurders Vereniging Kerkrade".

Hij was een betrokken, benaderbare en belangstellende voorzitter. Hij was er altijd voor de huurders, hoe beroerd hij zich ook voelde, hij vond het zijn plicht voor de huurders op te komen.                               

Hij was een gedreven persoon die de noden en behoeften van de huurder onder ogen zag en steeds erop toezag dat de woningcorporaties hun plicht tegenover de huurders na kwamen. Zijn vragen naar de woningcorporaties toe en in het Centraal Huurders Overleg getuigden van zijn deskundigheid maar waren steeds wel overwogen. Het is een voorrecht om Wim gekend te hebben, werken met een persoon als Wim heeft mijn leven verrijkt en ik weet zeker dat vele anderen dezelfde ervaring hebben.

In de zin van Wim's gedachten zullen wij trachten zijn " Huurders Vereniging Kerkrade" verder tot bloei te laten komen.                                           

Het verdriet om het overlijden van Wim moet voor Trudi en verdere familie nog onvoorstelbaar veel groter zijn, hij maakte deel uit van hun leven. Er is zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Wij wensen U allen heel veel sterkte toe.

Wim, rust nu maar uit en bedankt voor alles wat jij voor de huurders en voor ons hebt betekend.

Liefs,  Het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade.

Van de voorzitter:

voorzitter1

WONEN EN ZORG

Ook binnen de Parkstadgemeenten speelt de vergrijzing een grote rol. Steeds meer levensloopbestendige woningen zullen daarvoor gecreëerd moeten worden. Mensen moeten steeds langer zelfstandig in hun huidige woning verblijven. Wonen en zorg zal in de toekomst steeds meer een vast thema zijn.

Het thema Wonen en zorg is ook zeker een zorg voor HEEMwonen en zal als verhuurder hiervoor blijvende aandacht moeten houden, samen met de collega verhuurders in de Gemeente Kerkrade en Landgraaf.

Wonen met Zorg is een thema dat ons in de toekomst allemaal raakt. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met beperkingen als gevolg van fysieke en/of soms ook psychische beperkingen. Als gevolg, ziekte op hogere leeftijd, maar soms ook als gevolg van ziekte op jongere leeftijd. Dan moet het gewoon goed geregeld zijn. Voor zover wonen al niet een primaire behoefte was, dan is dat zeker nu aan de orde. Niet alleen is het kunnen ontvangen van goede zorg van groot belang, ook de manier waarop wij zelfstandig en verantwoord kunnen wonen.

Maar voor wie is wonen met zorg?

Wonen met zorg kent verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld woningen voor senioren, mensen met een rugzak, mensen die terugkeren naar de maatschappij zoals b.v. gedetineerden, psychiatrische patiënten en statushouders. Het gaat dus om mensen die op enigerlei wijze, hetzij tijdelijk, of constante zorg en ondersteuning nodig hebben bij het wonen.

De gemeente, provincie, wooncorporaties, zorginstellingen en huurdersorganisaties streven naar voldoende geschikte woningen, zodat senioren en mensen met beperkingen zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Het aanbod van toegankelijke gelijkvloers, rollatortoegankelijk, rolstoeltoegankelijk en levensloopgeschikte huurwoningen zal sterk uitgebreid moeten worden.

Ook HEEMwonen zal moeten blijven investeren om woningen aan te passen en levensloopbestendig te maken, en zal hier zeker bij renovaties rekening mee moeten houden.

Het CHOH gaat ervan uit dat deze groep mensen alleen maar groter wordt en daarom zullen wij dit onderwerp regelmatig op de agenda plaatsen. Ook zal het CHOH erop toezien dat bij een toename van levensloopbestendige woningen rekening gehouden wordt met de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen.

Tevens zal het CHOH, aandacht blijven vragen om de huren aan te passen, wanneer de oudere uit hun te grote woning willen verhuizen naar een kleinere woning.

Voordeel voor HEEMwonen is, dat weer grotere woningen vrij komen om goed te kunnen verhuren.

Met vriendelijk groet,

logon1

Anjo Coervers, Voorzitter CHOH

001

002

003

004

005

7

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

 

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen