Nieuwsbrief Oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022,

Klimaat, duurzaamheid en betaalbaarheid:

De herfst heeft zich weer aangemeld, met koude en regenachtige dagen. Door de hoge energieprijzen moeten wij zuiniger zijn met gas en elektra en dat is voor de meeste bewoners een behoorlijke uitdaging. Wij de Huurders Vereniging, proberen u zoveel mogelijk tips en voorlichting te geven om op energie te besparen, deze tips vindt u op onze Website. De bewoners van o.a. de woningen met de slechtste labels kunnen bij HEEMwonen terecht wanneer er problemen ontstaan om de huur door de hogere energiekosten niet tijdig of niet meer kunnen betalen. HEEMwonen zal dan samen met u zoeken naar een passende oplossing.

U kunt ook u de op de website van de Gemeente Kerkrade van De VoozieningenWijzer gebruik maken.

Renovaties:

Bij diverse woningen van de Feldbiss en omgeving is HEEMwonen  begonnen aan een renovatieproject, wat enkele jaren gaat duren. Ook in het Rolduckerveld, is men volop bezig met slopen, en worden er nieuwe woningen terug gebouwd. De Huurders Vereniging Kerkrade is bij beide projecten betrokken, verder kan er ook in de toekomst per complex een Bewoners Commissie worden opgestart.

Nieuwe Bewoners Commissies en Bestuursleden:

Wij zijn nog steeds actief op zoek naar vrijwilligers om ons te vertegenwoordigen in de diverse complexen.  Via diverse bladen in Kerkrade wordt er een advertentie geplaatst om actieve bewoners te krijgen, die samen met ons uw belangen als huurders behartigen. De organisatie van deze werving, doen wij samen met HEEMwonen en Impuls. Er zijn nu eenmaal bewoners nodig, die in de wijken of complexen wonen, om ons te ondersteunen met wat er speelt en leeft in uw woning en wijk.

Infobrochure:

Wij als Huurders Vereniging Kerkrade zijn ook bezig om een infobrochure te maken voor u als huurders. Nu doen we dat in de complexen / flats waar onze vertegenwoordigers wonen, maar dat kan ook bij u in het complex waar nog zaken te regelen zijn en de nodige informatie ontbreekt.

Bewoners Commissies:

Wij willen nog dit jaar, zolang de corona dit toelaat, een bijeenkomst houden voor alle Bewoners Commissies die bij ons als HVK bekend zijn. Maar daarover meer via de email adressen of andere vorm van communicatie.

Emailadressen:

Wij zijn ook bezig om alle bij ons geregistreerde Emailadressen te controleren en u om toestemming te vragen u te blijven benaderen voor huurderszaken.

Namens het Bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade.

hvk1

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoekadres na afspraak op  dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 uur – 12.30 uur

Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.

Plannen