Nieuwsbrief februari/maart 2023

dec2022 hvk

NIEUWSBRIEF FEBRUARI / MAART 2023

Het jaar 2023 is weer begonnen en de eerste activiteiten zijn weer gestart.

De werving naar vrijwilligers wordt ook dit jaar voortgezet, zowel voor huurders vertegenwoordigers in de complexen, buurten en wijken, als in het bestuur van de HVK.

Onze ledenadministratie wordt bijgewerkt , zodat wij u digitaal of per brief kunnen bereiken, bv voor een enquête .

25 Januari 2023, hebben wij in de vergaderruimte in de Hoofdstraat een aantal bewonerscommissies mogen ontmoeten en heeft men ook onderling met elkaar kennis kunnen maken en ervaringen in de bewoners commissies kunnen delen

Via een korte enquête hebben de aanwezigen ook gereageerd op het nut van een bewonerscommissie.

29 Maart 2023, houden wij onze jaarlijkse leden vergadering.

Waarschijnlijk eerst voor de huurders van Kerkrade Centrum en Oost en op een latere datum voor Kerkrade West.

Van beide vergaderingen krijgt u nog een uitnodiging. 

Overleg met HEEMwonen over de huuraanpassing juli 2023 t/m juni 2024 is in volle gang. Percentages die nu door HEEMwonen zijn voorgesteld , maar uiteraard onder voorbehoud zijn:

Woningen die worden gesloopt in 2023 en 2024, 0 %

Woningen met een slecht energielabel E- F en G , ook 0 %

Alle andere woningen gemiddeld 2.6 % huurverhoging , dat is een percentage berekend over alle woningen, dat kan dus voor u hoger of lager uitvallen.

Alle parkeervoorzieningen zoals garages etc  4.1 %

Uiteraard proberen wij de gemiddelde huurverhoging zo laag mogelijk te houden en ook rekening te houden met die woningen met een energielabel D .

WIJ VINDEN HET PRETTIG VAN U TE VERNEMEN, HOE U OVER DE HUURVERHOGINGEN DENKT.

GRAAG ZSM DIGITAAL REAGEREN NAAR : info@hvkerkrade.nl

Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst , tussen de Huurders Organisaties en HEEMwonen.

In deze overeenkomst worden voor minimaal 3 jaar de afspraken tussen HEEMwonen, het Centraal Huurdersoverleg (CHOH) de Huurders Verenigingen en de Bewoners Commissies vastgelegd.

Door een wisseling in het onderhouden van de websites van de Huurders Verenigingen, kunnen de artikelen op de websites later uitkomen dan u gewend bent.

Wij hopen zo snel weer normaal gebruik te kunnen maken van onze website.

Uw Huurders Vereniging Kerkrade ( HVK) ontvangt nog steeds klachten van huurders over langdurige klachten die niet door HEEMwonen worden opgelost.

Dat vonden wij net als u niet prettig en blijven proberen deze samen met u en HEEMwonen op te lossen en HEEMwonen te bewegen meer aandacht aan deze klachten te geven, zodat u weer prettig kunt wonen en wij onze tijd als vrijwilligers beter kunnen besteden als bv huuraanpassingen en ondersteuning bij bewoners commissies en bv renovatie projecten.     

Tot zover deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoekadres na afspraak op  dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 uur – 12.30 uur

Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.

Plannen