Nieuwsbrief eerste kwartaal

Nieuwsbrief eerste kwartaal van de Huurdersvereniging Kerkrade.

We zijn het nieuwe jaar gestart met HEEMwonen de bewoners van de Mucherveldstraat om een goede oplossing te vinden vanwege de overlast als de balkons gerepareerd worden. Het resultaat van deze bespreking heeft voor beide partijen tot tevredenheid geleid. De bewoners hebben een brief ontvangen, wat er gaat gebeuren met daarin vermeld, de vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van het balkon.
Ons doel is in de toekomst in de wijken bijeenkomsten te organiseren, waarbij wij hopen op een goede opkomst van U als huurder, alleen op deze manier weten wij wat er in de wijken speelt.

Wij zijn ook betrokken bij o.a. de werkgroep duurzaamheid ,wat in de toekomst door de hoge energierekening belangrijk wordt. Wij zoeken mensen die zich hiervoor willen inzetten!
Er zullen ook binnen onze organisaties energiecoaches worden opgeleid, om gezamenlijk met de huurders te kijken naar diverse oplossingen, ook hiervoor kunt U zich bij de huurdersvereniging aanmelden.

De leefbaarheid in de wijken krijgen ook dit jaar extra aandacht, door o.a. de bewoners te activeren om mee te denken de wijken leefbaar te maken door b.v. het schoon houden en de tuintjes te onderhouden.
Het CHOH [ Centraal Huurders Overleg HEEMwonen ] zet zich 2019 in, voor geen, of zo laag mogelijke huurverhoging, dit in overleg met HEEMwonen.
Samen met U als huurders van HEEMwonen hopen wij als Huurdersvereniging Kerkrade in 2019, op een fijne samenwerking.

Namens de H.V. Kerkrade
Adres: Hoofdstraat 41b 6461 CM Kerkrade
E –mailadres: info@hvkerkrade.nl
Secretaris: Mia Hagen

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen