Nieuwsbrief December
Geachte Huurders,
 
Het jaar 2018 is weer bijna voorbij en zoals u van ons gewend bent komen wij u bijpraten over het jaar 2018.
De Huurdersvereniging Kerkrade heeft ook dit jaar weer haar jaarlijkse leden vergadering gehouden.
Als thema , het klantenportaal van HEEMwonen.  Er waren vier dames van HEEMwonen aanwezig om de klachten en opmerkingen aan te horen en er ook iets mee te doen.
Dit jaar hebben wij de workshop duurzaamheid gevolgd, omdat in de toekomst de woningen gas loos en energiebesparend moeten zijn.
Eveneens hebben wij samen met een aantal medewerkers van HEEMwonen de cursus leefbaarheid gevolgd.
Wij hebben verschillende renovatiewijken bezocht en werden door de bewoners erop gewezen wat er vermoedelijk ten gevolgen van achterstallig of gepland onderhoud nog niet was verbeterd maar wel degelijk verbeterd moet worden.
Gezamenlijk met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, waar wij met vier  afgevaardigden vertegenwoordigd  zijn,  bespreken wij met de directie en beleidsmedewerkers  van HEEMwonen,  diverse beleidszaken over o.a. onderhoud, renovatie, sloop , nieuwbouw en de huurprijzen.
 
Ook zijn wij met een afvaardiging van de HVK actief betrokken bij de prestatie afspraken van de  Gemeente Kerkrade samen met andere huurdersorganisaties en de verhuurders in Kerkrade. Deze prestatie afspraken voor het jaar 2019, zijn inmiddels ook door ons ondertekend.
Een verkorte versie zal zo spoedig mogelijk ook op onze website worden geplaatst.
HEEMwonen heeft ook huurders uitgenodigd door aan een luisterpanel deel te nemen. Onze deelname hieraan, bestond uit de voorbereiding aan deze sessies en door te luisteren wat de huurders van HEEMwonen vinden  en wat er verbeterd kan worden.
Ook hiervan volgt mettertijd  een korte samenvatting van de resultaten.
 
Kerstmis en het Nieuwe Jaar zijn  in aantocht en wij hopen dat wij ook in  het nieuwe jaar weer het nodige voor u als huurders  kunnen betekenen.
Maar dat kunnen wij niet alleen, uw hulp is daarbij hard nodig !!!!!!!!!!!!!!!!!!                        
Op onze website kunt u zich aanmelden of tijdens de kantoortijden
Namens het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade wensen wij U allen,
 
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
klok

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen