Klimaat 2019
Wat moet de Woonbond, volgens de leden meenemen als partij, voor een akkoord bij  het Klimaatakkoord?
 
Huurdersverenigingen uit alle hoeken van het land waren op woensdag 4 september 2019  aanwezig in Utrecht om hierover gedachten uit te wisselen.
Het doel, van onze regering is de broeikasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichten van 1990.
De zes stappen zijn: kosten drukken, geld beschikbaar stellen, schuiven in de Energiebelasting, subsidies, diverse wijken  aanpakken en een begin maken door te starten.
De huurders heffing moet afgeschaft worden, zodat de corporaties het geld kunnen gebruiken voor duurzaamheid projecten.
De investeringsruimte voor kopers moet verhoogd worden en de overstap naar diverse warmte bronnen ( elektra ) moet aantrekkelijk gemaakt worden.
Bij de nieuwe warmtenetten is de vraag? wie is verantwoordelijk voor de kosten  en zijn ze duurzaam?
Subsidies voor wijkgerichte aanpak en een aantrekkelijke prijs voor warmtenetten.
Stapsgewijs, wijk voor wijk aardgasprijs maken. 1,5 miljoen woningen in 2030.
Dit aantal zou eigenlijk ieder jaar gehaald moeten worden!
De Klimaat verandering gebeurt nu, onmiddellijke actie is onvermijdelijk.
Wij als H.V. Kerkrade zullen actief proberen deel te nemen en zeker de doelstellingen meenemen in diverse projecten die onze corporatie, in de toekomst uit gaat voeren.
Met vriendelijke groet,
H.V. Kerkrade,
Mia Hagen, Secretaris.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen