In Memoriam

IN MEMORIAM

wl

Wij wisten dat Wim ernstig ziek was en dat hij na een jarenlange strijd tegen zijn ziekte geen vooruitzichten meer had op een betere toekomst. Toch heeft zijn overlijden op 17 mei jl. ons verrast. De dood raakt immers aan onze kwetsbaarheid, aan onze idealen en dromen en aan de zin van ons bestaan Wim was het gezicht van de Huurdersvereniging "Land van Rode" zoals hij na de samenvoeging met de "Huurdersraad Kerkrade" het gezicht werd van de nieuwe "Huurders Vereniging Kerkrade".

Hij was een betrokken, benaderbare en belangstellende voorzitter. Hij was er altijd voor de huurders, hoe beroerd hij zich ook voelde, hij vond het zijn plicht voor de huurders op te komen.                               

Hij was een gedreven persoon die de noden en behoeften van de huurder onder ogen zag en steeds erop toezag dat de woningcorporaties hun plicht tegenover de huurders na kwamen. Zijn vragen naar de woningcorporaties toe en in het Centraal Huurders Overleg getuigden van zijn deskundigheid maar waren steeds wel overwogen. Het is een voorrecht om Wim gekend te hebben, werken met een persoon als Wim heeft mijn leven verrijkt en ik weet zeker dat vele anderen dezelfde ervaring hebben.

In de zin van Wim's gedachten zullen wij trachten zijn " Huurders Vereniging Kerkrade" verder tot bloei te laten komen.                                           

Het verdriet om het overlijden van Wim moet voor Trudi en verdere familie nog onvoorstelbaar veel groter zijn, hij maakte deel uit van hun leven. Er is zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Wij wensen U allen heel veel sterkte toe.

Wim, rust nu maar uit en bedankt voor alles wat jij voor de huurders en voor ons hebt betekend.

Liefs,  Het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen