Home

Beste huurders,

Waarschijnlijk heeft u al een tweetal vragenlijsten ontvangen en mogelijk ook al ingevuld via e-mail of bij één van de op het formulier opgenomen adressen in de brievenbus gedeponeerd !

Zo niet, dan ontvangt u deze vragenlijsten binnenkort .

De bedoeling van deze actie is, om zoveel mogelijk informatie van u te ontvangen om met HEEMwonen , de gemeente Kerkrade of andere instanties in overleg te gaan over die zaken die u niet prettig vind of die u graag ziet veranderen en indien mogelijk ziet verbeteren.

Het kan ook goed zijn, dat u een tevreden huurder bent en daar worden wij als Huurdersverenging alleen maar blij van en moeten wij dit zo houden !

Op dit moment wonen er ruim 5000 huurders van HEEMwonen in Kerkrade , in West ruim 2000 en in Oost/ Centrum 3000.

Vanuit de Huurders Vereniging Kerkrade kunt u door het jaar nog enkele vragenlijsten van ons verwachten en uiteraard zien wij graag, dat wij gebruik mogen maken van uw e-mail adres, zodat het voor u en voor ons gemakkelijker en sneller te verwerken is.

In verband met de strengere privacy regelingen en afspraken wordt uw emailadres alleen gebruikt om u te informeren over de huurders zaken die voor u van belang zijn.

Uiteraard worden de door u ingevulde vragenlijsten met respect behandeld en na verwerking vernietigd.

De uitslag van de enquête en dat zal september worden, wordt op onze website www.hvkerkrade.nl geplaatst en op de website van het CHOH , www.choh.nl .

Uiteraard kunt u op beide websites ook andere informatie vinden.

Wij danken u nogmaals voor het invullen van de vragenlijst.

Met vriendelijke groeten,

De Huurdersvereniging Kerkrade

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen