Home

Sinds 5 maart 2018, zijn de Huurdersraad  in Kerkrade West en de Huurders Vereniging Land van Rode samen gevoegd tot één Huurders Vereniging Kerkrade.

Onze locatie is : Hoofdstraat 41 B, 6461 CM Kerkrade. Tel: 045-8888042 of 06-44818872

De Huurders Vereniging Kerkrade is de belangenbehartiger van alle huurders bij  HEEMwonen in de gemeente Kerkrade.
IMG 0388
 
Wat doen wij als Huurders Vereniging ?
Wij vertegenwoordigen u bij HEEMwonen, de gemeente , lokale en regionale organisaties, Nederlandse Woonbond en andere organisaties die te maken hebben met het wonen in het algemeen.
 
Wij zorgen dat u als  huurders geïnformeerd blijft  over de activiteiten waarover wij in overleg gaan met de bovengenoemde partijen.
 
Bij conflicten tussen u en HEEMwonen, zoeken wij samen met u naar een tevreden oplossing.
Hierbij kan het gebeuren dat wij ook juridische stappen moeten ondernemen.
 
Als huurders vertegenwoordiging Kerkrade zijn wij vertegenwoordigd binnen het CENTRAAL HUURDERS OVERLEG HEEMWONEN, ( CHOH ) en maken wij gebruik van het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Ook wanneer u actief bent in één van onze Bewoners Commissies, heeft u dezelfde rechten als onze vertegenwoordigers in het CHOH.
Dit alles is in een Samenwerking Overeenkomst met HEEMwonen vastgelegd.
 
Enkele voorbeelden van onze gezamenlijke activiteiten : 
De jaarlijkse huurverhoging, servicecontract, klachten behandeling , renovaties en sociale statuten, duurzaamheid , bouwen van levensloop bestendige woningen en senioren woningen.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen