Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018.
 
Geachte aanwezigen.,
Namens het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade, heten wij u van harte welkom.
Sinds 5 maart 2018 zijn de HV  Land van Rode en de Huurdersraad Kerkrade West opgeheven en zijn  de besturen samen gevoegd tot de nieuwe Huurders Vereniging Kerkrade (HVK)
De voormalige huurdersorganisaties  hebben zich naar vermogen ingezet om de belangen van u als huurders van HEEMwonen te behartigen en zullen dit ook in de nieuwe samenstelling blijven doen.
U als huurder heeft altijd uw mening met ons gedeeld , zodat wij u mening over diversen onderwerpen konden  verwoorden bij de overleggen met HEEMwonen en diverse andere organisaties zoals:
 
Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen ( CHOH ) , gemeente Kerkrade in o.a. de prestatie afspraken , regionaal overleg huurders organisatie Parkstad Limburg (ROH) 
Provinciaal en landelijk overleg met de Woonbond
 
Met HEEMwonen zijn wij de huurverhoging voor het lopend jaar 2018-2019, met een gemiddelde lage verhoging van 0,98%  overeengekomen !
Samen streven wij naar duurzame en betaalbare woningen, zodat er voor alle doelgroepen voldoende woningen beschikbaar zijn.
De Huurdersvereniging is actief betrokken bij de 122 woningen in de wijk Holz Rolduckerveld. 
Helaas zijn er een aantal woningen waar grote problemen waren met de aannemer en HEEMwonen, en waarvan u als huurders  de dupe bent geworden.
De Huurdersvereniging heeft zich in gezet en gesprekken gevoerd met diverse partijen om de problemen op te lossen en naar wij hopen ook opgelost zijn  !
Wij nemen deel in de workshop duurzaamheid met HEEMwonen,  om de doelstelling voor energie zuinigen woningen waar te maken en waar u als huurders mee te maken gaat krijgen.
Ook bij het Klimaatakkoord in Utrecht waren wij aanwezig  en werden er veel ideeën naar voren gebracht en discussies gevoerd wat er allemaal  gedaan moet  worden om duurzamer met energie om te gaan.
Tevens zijn en worden de onderwerpen zoals, servicekosten, groenvoorziening , onderhoud, renovaties, sloop en nieuwbouw , met de andere huurders organisaties van HEEMwonen besproken.
 
Een goede communicatie met u als huurders, onze  achterban,  is voor iedereen van groot belang!
De vraag van ons is en blijft voor meer medewerking van u kant en is het voor ons allen van groot belang dat we in de toekomst meer gaan samenwerken, daarvoor hoeft u niet meteen in een bestuur te gaan zitten, u kunt zich ook tijdens lopende projecten voor een paar uur beschikbaar stellen of u mening laten horen.
Kom eens langs bij ons op kantoor en laat u vrijblijvend informeren wat het een en ander voor u betekent en mogelijk heeft u nog andere ideeën die we kunnen gebruiken !
 
Wij hopen dat  deze avond voor u interessant was en voldoet aan uw verwachtingen en heeft u voorstellen hoe het beter zou kunnen, horen wij deze graag.

Daarom verzoeken wij u als huurders die internet  bezitten ons U e- mail adres te geven, zodat wij snel om U mening, over onderwerpen die u aangaan kunnen vragen.
 
Namens de HV Kerkrade.
Secretaris: Mia Hagen.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen