Gezond Wonen

001

002

003

004

005

7

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

 

Geachte mede huurders van HEEMwonen.

Zoal u gewend van ons gewend bent, , is  het weer tijd voor het houden van de jaarlijkse ledenvergadering.

Vanwege Corona  zijn door de overheid beperkingen opgelegd  betreffende het houden van diverse bijeenkomsten.

Het bestuur van de H.V. Kerkrade heeft daarom besloten,  om de jaarlijkse ledenvergadering van 2020 niet door te laten gaan .

Ons jaarverslag over 2019 plaatsen wij op onze website.

Zou u vragen hierover hebben  of graag de papieren versie hiervan ontvangen, horen wij dit uiteraard graag van u.

Hopende dat wij volgend jaar deze problemen niet meer hebben,  kunnen wij  ons onder normale omstandigheden weer  ontmoeten!

Sterkte in deze vreemde tijd en probeer gezond te blijven !

Namens de H.V. Kerkrade.

Secretaris: Mia Hagen.

 

 

Registratiepunt Huurcommissie

 

 

 

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van het registratiepunt te wijzen. Bijvoorbeeld in uw nieuwsbrief, via uw website, sociale media of andere kanalen. Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 
 

 

naar registratiepunt huurcommissie

Verslag Ledenvergadering 03-09-219
De voorzitter hete iedereen welkom.  
Mirjam Henzen van de GGD gaf een presentatie over gezond wonen.
Een gezond binnen klimaat is zeer belangrijk voor onze gezondheid, goede ventilatie zorgt voor       schonen binnen lucht.
Ze gaf advies en uitleg over het gebruik van de woningen die niet gerenoveerd zijn, gerenoveerde woningen en nieuwbouw.
De secretaris heeft in het jaarverslag verteld waar de Huurdersvereniging Kerkrade mee bezig is, o.a. Huurbeleid – Prestatie afspraken bij de corporatie en gemeente – Centraal Huurders Overleg HEEMwonen – Regionaal Overleg Huurdersverenigingen – Klimaatakkoord.
Er is ook een enquête gestart voor inzicht te krijgen, wat de huurder belangrijk vindt.
De penningmeester kon nog geen definitieve  uitslag geven omdat de boekhouding ter na controle, nog bij de accounts  zijn.
Bij het Leefbaarheidsfonds is de aanvraag voor ondersteuning bij diverse activiteiten in Kerkrade oost, nog  weinig, hier zou een ieder veel meer gebruik van moeten maken.
Er werden vragen gesteld over wat alles aangevraagd mag worden. Er mag zeker een kop koffie met gebak bij, o.a. Kerstviering – Paasviering en Burendag. Er moet wel een activiteiten plan en een financiële begroting bij de aanvraag zijn, deze dan bij HEEMwonen inleveren.
Na de pauze konden de Huurders vragen stellen.
De Franckstraat waren meldingen over de achter tuinen, waar heel veel rotzooi is.
Het renovatie project Nummer 2 straat moet nog de uitspraak van de rechter komen voor het afgesloten kan worden.
Bewoners van het Carboonplein hebben bij hitte klachten dat de balkondeur niet meer  open gaat. Een tip was met ijs koelen, wat perfect werkt.
De groenvoorzienig laat overal te wensen over.
De voorzitter sluit 21.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Secretaris M.Hagen

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen